Puclovačka 2022 - Pravidla

Obecná pravidla
 • Obecná pravidla se vztahují k soutěžím sobotního programu Puclovačky. Specifika soutěží nad rámec Obecných pravidel jsou vysvětlena v sekci Soutěže. Pravidla soutěží nedělního programu budou zveřejněna nejpozději před jejích zahájením, nedělní program Puclovačky je koncipován snahou probudit iniciativu účastníků samotných.
 • Zahájení soutěže je vedeno pokyny pořadatele, do té doby nejsou soutěžící oprávněni manipulovat s krabicemi puzzlí ležící na stole.
 • Soutěžící, který dokončí skládání puzzle, tzn. spojí všechny dílky puzzle do jednoho celku, upozorní rozhodčí zvednutím ruky, nejlépe obou paží. Tímto dává signál rozhodčímu, že již nebude s dílky manipulovat. Rozhodčí poté zapíší čas dokončení puzzle.
 • Námitky k zaznamenanému času dokončení puzzle budou řešeny neprodleně na místě s rozhodčím, na pozdější reklamace už nebude brán zřetel.
 • V případě chybějících dílků při dokončení puzzle bude k výslednému času za každý dílek připočtena penalizace 10 s od doby, kdy soutěžící puzzle dokončil. Rozhodčí si vyhrazují právo neuznat puzzle za dokončené, pokud si chce soutěžící svým konáním zjevně zkrátit výsledný čas skládání, příp. chybějící dílky úmyslně zašantročí.
 • Pokud soutěžící/tým dokončí puzzle v časovém limitu, výsledné skóre je určeno počtem dílků puzzle a časem dokončení.
 • Pokud soutěžící/tým nedokončí puzzle v časovém limitu, výsledné skóre je určeno počtem dílků tvořící největší souvislou plochu, tj. dílky spojené stranami.
 • Soutěžící si mohou přinést jako pomůcku ke skládání podložky či krabičky. Jejich velikost a počet není omezen. Při skládání ovšem mohou soutěžící využívat pouze plochu stolu, odkládání podložek či krabiček obsahující dílky puzzle mimo stůl není dovoleno (např. na židle či zem). Další pomůcky kromě podložek či krabiček nejsou povoleny využít (přídavná světla a podobné).
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu Puclovačky - http://puclovacka.cz.
 • Účastí v soutěži dávají soutěžící souhlas se zpracováním pořízených fotografií, příp. videozáznamů. Pořízený materiál bude sloužit k propagaci akce současné a akcí budoucích.

Soutěže


Soutěž jednotlivců

 • Soutěžící budou skládat 1 puzzle o velikosti 500 dílků.
 • Startovné do kategorie jednotlivců činí 250 Kč na soutěžícího.
 • Časový limit na dokončení puzzle je 2 hodiny 30 minut.
 • Po skončení časového limitu je soutěžící povinen opustit místo, aby bylo možné přeskládat stoly pro následující soutěž. Pořadatel si nicméně vyhrazuje právo dovolit soutěžícímu puzzle doskládat po časovém limitu k naplnění ducha Puclovačky.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stává majetkem soutěžících.


Finále soutěže jednotlivců

 • Do Finále soutěže jednotlivců postupují 4 nejrychlejší soutěžící ze Soutěže jednotlivců.
 • Finalisté soutěže jednotlivců budou skládat 1 puzzle o velikosti 500 dílků.
 • Časový limit na dokončení puzzle je 1 hodina. Pokud v časovém limitu nedokončí puzzle minimálně 3 finalisté, soutěž pokračuje dále, než puzzle dokončí třetí nejrychlejší finalista.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stává majetkem soutěžících.


Týmová soutěž

 • V Týmové soutěži skládají týmové puzzle v jeden čas max. 3 soutěžící, nicméně tým může být tvořen více než 3 soutěžícími, kteří se ve skládání střídají podle libosti.
 • Časový limit pro soutěž týmů jsou 3 hodiny.
 • Startovné za týmovou soutěž je 750 Kč/tým.
 • Soutěžící budou skládat celkem 3 puzzle, které budou mít velikost 500, 500 a 1000 dílků.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stávají majetkem soutěžících. Je na jejich dohodě, jakým způsobem si týmová puzzle rozdělí.
 • Pořadí skládání puzzlí si každý tým volí sám. Do výsledků se počítá celkový počet poskládaných dílků. V případě, že tým dokončí v časovém limitu všechna puzzle, o pořadí rozhoduje čas odevzdání posledního puzzle.
 • Každý tým může mít na stole v jednu chvíli pouze jedno rozeskládané puzzle.
 • Při dokončení jednotlivých puzzlí musí každý tým přivolat rozhodčí, který zkontroluje kompletnost postaveného puzzle a dá týmu pokyn k jeho uložení a otevření dalšího puzzle.


Časové propozice soutěží mohou dostat drobných změn po otestování soutěžních puzzlí (max. do 15 minut odchylky). Na změny bude upozorněno pořadatelem na webu akce, příp. obesláni přihlášení soutěžící.