Puclovačka 2022 - Harmonogram

Sobota 10. září 2022 – PUCLOVAČKA
 • 8:30 – 9:30 Registrace
 • 9:45 – 10:00 Úvodní slovo
 • 10:00 – 12:30 Soutěž jednotlivců (délka 2h 30min)
 • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
  Přestavba stolů po 12:30
  Meeting s finalisty ve 12:50
 • 13:05 – 13:15 Živé interview s finalisty
 • 13:15 – 14:15 Finále soutěže jednotlivců (délka 1h)
 • 14:20 – 14:25 Vyhlášení vítěžů soutěže jednotlivců
 • 14:30 – 17:30 Soutěž tříčlenných týmů (délka 3h)
 • 17:45 – 18:00 Vyhlášení vítězů soutěže týmů
 • po 18:00 Společné posezení dle domluvy
Neděle 11. září 2022 – SUNDAY PUZZLE ROAST
 • 9:00 – 10:00 Zahájení programu
 • 10:00 a dále v každou celou hodinu bude krátké představení probíhajícího programu
 • 12:00 – 13:00 Obědová pauza
 • 16:00 – 17:00 Ukončení programu, příp. podle přání účastníků

  během dne budou naplánovány se začátkem v celou hodinu
 • krátké soutěže ve skládání puzzle a jiných hlavolamů
 • možnost pro zájemce si skládat puzzle z MS a z turnajů v Belgii
 • společné skládání mnohodílkového puzzle
 • rady a ukázky jak skládat od mistrů svého řemesla
 • debaty o soutěžích ve skládání puzzle a budoucnosti soutěží u nás

  nadto je možno navrhnout program ze strany samotných účastníků
 • neostýchejte se a pište nápady organizátorům
 • v hodinových blocích bude část sálu vyhrazena této dílčí soutěži či aktivitě


  PÁR SLOV K HARMONOGRAMU A SOUTĚŽNÍMU DĚNÍ


  Zájemci o týmovou soutěž, ale bez parťáků do týmu, nemusí smutnit! Pořadatelé Puclovačky budou velmi nápomocní k vytvoření týmů z takto chtivých puzzlařů, smysl sobotního programu je, aby si soutěžící do sytosti zaskládali. Tvorba týmů na místě bude možná během ranní registrace, dále v čase před a během Finále soutěže jednotlivců. Na základě výkonů v Soutěži jednotlivců lze též najít sobě rovného parťáka. Týmy mohou tvořit i více než 3 soutěžící, skládají však vždy max. 3 členové týmu.

  Při vyhlašování vítězů soutěží budou oceněny tři nejlepší jednotlivci a tři nejlepší týmy během sobotního programu. Ocenění doprovodných soutěží během nedělního programu bude upřesněno.

  Hrací sál je čtvercová místnost se 40 stoly, kde bude probíhat veškerá interakce mezi hráči samými a hráči s pořadateli, předpokladem je promítání času na stěnu z dataprojektoru a využití ozvučení sálu před a během soutěží.
  Stoly pro Soutěž jednotlivců budou v základním rozestavení, tedy v řadách (maximálně 40 míst). Stoly pro Soutěž týmů budou přestavěny (rozestavění bude upřesněno), příp. budou týmy skládat v základním rozestaveni tak, že se využijí pouze krajní stoly v každé řadě, aby měl tým přístup ke stolům ze 3 stran. K úpravě stolů pro Finále soutěže jednotlivců a Týmovou soutěž dojde zároveň během obědové přestávky. Před přestavbou sálu budou hráči upozorněni.
  Světelné podmínky sálu umožňují dostatek denního světla, dvě protilehlé stěny čtvercového sálu jsou takřka celé prosklené. Lze využít též umělého osvětlení v sále.


  Obědová pauza naplánovaná na 12:00 - 13:00 se kryje v sobotním programu s koncem soutěže jednotlivců, důvodem je, aby byl oběd časově rozprostřen k pohodlí soutěžících. Tedy, kdo dokončí dříve puzzle v Soutěži jednotlivců, může jít dříve na oběd. Restaurační zařízení Zotavovny se nachází asi 30 kroků od soutěžního sálu. Výběr obědu bude probíhat v rámci přihlašovacího procesu a uhrazen pořadatelům během ranní registrace v sobotu, v čase obědové pauzy tak dochází pouze ke konzumaci. Cena oběda není zahrnuta ve startovném k jednotlivým soutěžím uvedeným výše a bude zveřejněna na webu Puclovačky.