Puclovačka 2023 - Pravidla

Obecná pravidla
 • Obecná pravidla se vztahují k soutěžím sobotního a nedělního programu Puclovačky. Specifika soutěží nad rámec Obecných pravidel jsou vysvětlena v sekci Soutěže.
 • Zahájení soutěže je vedeno pokyny pořadatele, do té doby nejsou soutěžící oprávněni manipulovat s krabicemi puzzlí ležícími na stole.
 • Soutěžící, který dokončí skládání puzzle, tzn. spojí všechny dílky puzzle do jednoho celku, upozorní rozhodčí zvednutím ruky, nejlépe obou paží. Tímto dává signál rozhodčímu, že již nebude s dílky manipulovat. Rozhodčí poté zapíší čas dokončení puzzle.
 • Námitky k zaznamenanému času dokončení puzzle budou řešeny neprodleně na místě s rozhodčím, na pozdější reklamace už nebude brán zřetel.
 • V případě chybějících dílků při dokončení puzzle bude k výslednému času za každý dílek připočtena penalizace 10 s od doby, kdy soutěžící puzzle dokončil. Rozhodčí si vyhrazují právo neuznat puzzle za dokončené, pokud si chce soutěžící svým konáním zjevně zkrátit výsledný čas skládání, příp. chybějící dílky úmyslně zašantročí.
 • Pokud soutěžící/pár/tým dokončí puzzle v časovém limitu, výsledné skóre je určeno počtem dílků puzzle a časem dokončení.
 • Pokud soutěžící/pár/tým nedokončí puzzle v časovém limitu, výsledné skóre je určeno počtem dílků tvořící největší souvislou plochu, tj. dílky spojené stranami.
 • Soutěžící si mohou přinést jako pomůcku ke skládání podložky či krabičky. Jejich velikost a počet není omezen. Při skládání ovšem mohou soutěžící využívat pouze plochu stolu, odkládání podložek či krabiček obsahující dílky puzzle mimo stůl není dovoleno (např. na židle či zem). Další pomůcky kromě podložek či krabiček nejsou povoleny využít (přídavná světla a podobné).
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu Puclovačky - https://puclovacka.cz.
 • Účastí v soutěži dávají soutěžící souhlas se zpracováním pořízených fotografií, příp. videozáznamů. Pořízený materiál bude sloužit k propagaci akce současné a akcí budoucích.

Soutěže


Soutěž jednotlivců - kvalifikace

 • Všichni přihlášení do soutěže jednotlivců se účastní kvalifikace. Kvalifikace je rozdělena na 4 skupiny, pořadatelé oznámí předem každému přihlášenému, v jaké kvalifikační skupině soutěží.
 • Soutěžící budou skládat 1 puzzle o velikosti 500 dílků.
 • Časový limit na dokončení puzzle jsou 2 hodiny 15 minut.
 • Startovné činí 250 Kč na soutěžícího.
 • Po skončení časového limitu je soutěžící povinen opustit místo, aby prostory mohly být připraveny pro další soutěžící. Pořadatel si nicméně vyhrazuje právo dovolit soutěžícímu puzzle doskládat po časovém limitu k naplnění ducha Puclovačky.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stává majetkem soutěžících.


Soutěž jednotlivců - finále

 • Do finále soutěže jednotlivců postupuje 30 nejlepších soutěžící ze Soutěže jednotlivců - kvalifikace.
 • Postupový klíč bude oznámen pořadatelem před začátkem soutěže. Bude se sestávat z daného (shodného) počtu postupujících z každé kvalifikační skupiny, dále doplněné do počtu 30 finalistů o soutěžící s nejnižším násobkem času nad posledního postupujícího ze své kvalifikační skupiny.
 • Finalisté soutěže jednotlivců budou skládat 1 puzzle o velikosti 500 dílků.
 • Časový limit na dokončení puzzle je 1 hodina 30 minut.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stává majetkem soutěžících.


Soutěž párů

 • V Soutěži párů skládají puzzle 2 jednotlivci.
 • Soutěžící budou skládat 2 puzzle o velikosti 500 dílků.
 • Časový limit na dokončení puzzlí jsou 2 hodiny 15 minut.
 • Startovné za Soutěž párů je 500 Kč/pár.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stává majetkem soutěžících.
 • Pořadí skládání puzzlí bude oznámeno pořadatelem před začátkem soutěže.
 • Do výsledků se počítá celkový počet poskládaných dílků. V případě, že tým dokončí v časovém limitu obě puzzle, o pořadí rozhoduje čas odevzdání posledního puzzle.
 • Každý tým může mít na stole v jednu chvíli pouze jedno rozeskládané puzzle.
 • Při dokončení jednotlivých puzzlí musí každý tým přivolat rozhodčího, který zkontroluje kompletnost postaveného puzzle a dá týmu pokyn k jeho uložení a otevření dalšího puzzle.


Soutěž čtyřčlenných týmů

 • V Soutěži čtyřčlenných týmů skládají týmové puzzle v jeden čas max. 4 soutěžící, nicméně tým může být tvořen až 5 soutěžícími, kteří se ve skládání střídají podle libosti.
 • Soutěžící budou skládat celkem 4 puzzle, které budou mít velikost 500, 1000, 1000 a 1000 dílků.
 • Časový limit na dokončení puzzlí jsou 4 hodiny.
 • Startovné za týmovou soutěž je 1 000 Kč/tým.
 • Puzzle obdržené na soutěži se po skončení soutěže stávají majetkem soutěžících. Je na jejich dohodě, jakým způsobem si týmová puzzle rozdělí.
 • Pořadí skládání puzzlí bude oznámeno pořadatelem před začátkem soutěže.
 • Do výsledků se počítá celkový počet poskládaných dílků. V případě, že tým dokončí v časovém limitu všechna puzzle, o pořadí rozhoduje čas odevzdání posledního puzzle.
 • Každý tým může mít na stole v jednu chvíli pouze jedno rozeskládané puzzle.
 • Při dokončení jednotlivých puzzlí musí každý tým přivolat rozhodčího, který zkontroluje kompletnost postaveného puzzle a dá týmu pokyn k jeho uložení a otevření dalšího puzzle.


Časové propozice soutěží mohou dostát drobných změn po otestování soutěžních puzzlí (max. do 15 minut odchylky).
Pořadatel si vyhrazuje právo pro soutěž párů a pro soutěž týmů upravit počet a velikost skládaných puzzlí.
Na změny bude upozorněno pořadatelem na webu akce, příp. obesláni přihlášení soutěžící.